Згідно наказу Міністерства освіти і нау­ки України від 23.03.05, проводиться щорічний звіт директорів про їх діяль­ність перед школою, батьками, громадськістю. Мета - подальше утвердження відкритої демократичної державно - су­спільної системи управління освітою, підтримка етики управлінської діяльно­сті в учбових закладах, яка базується на принципах взаємоповаги.

Нашу зустріч, шановні вчителі,вихователі, працівники, учні та батьки, хочу розпочати з вітання з приводу закінчення навчального року.
Для кожного педагога учбовий рік складається з нескінченних годин підго­товки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилю­вання і турбот про дітей.
Для учнів - це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, - це життя в дружному колективі - це фізичне, моральне, духовне зростання.
2016 - 2017 навчальний рік був нелегким, як для педагогічного, так і для учнівського колективів. Але не зважаючи на труднощі і деякі негаразди, рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, - це рік життєдіяльності і життєтворчості.
Директором школи я працюю вже 16 років. У своїй діяльності, як керівник загальноосвітнього навчального закладу, керуюся Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад” та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішенням та розпорядженням міської ради, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку.
Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль виконання рішень вищезазначених колегіальних органів управління.
Своїм головним обов’язком я вважаю створення сприятливих умов для розвитку, навчання і виховання школярів. Звичайно, досягнення і проблеми нашого закладу – це не лише моя заслуга чи мої недоліки, - це результат спільної діяльності педагогічного і батьківського колективів, які я, як директор, очолюю.
У 2016-2017н.р. у школі функціонувало 9 класів, у яких навчалося 88 учнів на початку навчального року, один з учніввиїхав, закінчують навчальний рік 87 учнів; 2 групи дошкільного віку(31 дитина). Вчилися за п’ятиденним тижнем, навчання відбувалося українською мовою, з першого классу учні вивчають, згідно новому Держстандарту, англійську мову. Учні 5-9 класів вивчали ще дві мови: румунську та англійську. Середня наповнюваність класів 9,7 учня. У школі не працювала жодна група продовженого дня.
Педагогічний колектив, учні, батьки разом дбають про позитивний імідж школи . Проблема створення позитивного іміджу навчального закладу досить актуальна. Для цього ми:
- Пропагуємо досягнення школи через Інтернет, друкуючи інформацію про життя і досягнення школи, статті, створили власний сайт, на якому розміщується корисна інформація, як для учнів, батьків так і для громадськості.
- Зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи.
- Забезпечуємо комфортні умови для навчання, розвитку і відпочинку дітей і педагогічного колективу.
- Пропагуємо свої здобутки перед громадськістю.
- Вивчаємо запити учнів, батьків, потреби ринку праці, створюємо допрофільне навчання. Вчителі відвідують заняття у підготовчій групі, але не проводять підготовчі курси для майбутніх першокласників. Педагогічний колектив запрошував і діточок і їх батьків на екскурсію до школи.
Головне покликання школи вчити дітей і велику роль у цьому відіграють вчителі.
«Кожна дитина - проект світу, вона несе в собі особливу місію» - у цих словах закладено суть педагогіки життєтворчості, яка спрямована в ХХІ століття, коли перед людством постає завдання - створити нову сутність, оскільки бути Людиною – означає стати нею. Місія вчителя полягає в тому, щоб допомогти дитині пізнати себе в процесі індивідуалізації навчання і виховання. Педагогічний пошук - це пошук інноваційних технологій, форм та методів навчання, які сприяли б особистому розвитку дитини.
Саме під час уроку відбувається формування ціннісних ставлень учнів, матеріал уроку підбирається з таким чином, щоб не лише дати учневі певні знання, а й спонукати дітей до їх практичного використання, як засобу самовдосконалення та саморозвитку. Важливе місце тут належить умілій організації пошукової, творчої діяльності школярів, використання під час уроків інтерактивних методів, які допомогли б розкрити творчий потенціал кожної дитини.
Творчий педагогічний колектив школи вважає за необхідне показувати важливість здобуття знань і активної життєвої позиції власним прикладом, тому учителі школи беруть участь в різноманітних конкурсах. Ці конкурси спонукають до самоосвіти, допомагають змінити на краще систему подачі матеріалу на уроці, покращити застосування ІКТ в навчальному процесі, підвищують мотивацію учнів до отримання знань, впливають на результативність навчально-виховного процесу.

Проводяться цікаво і позакласні заходи з предметів в рамках предметних тижнів.

Про плідну працю творчого педагогічного колективу і всієї шкільної родини свідчить участь та перемоги у професійних конкурсах: Вернісаж педагогічних ідей: Галушка О.І.,Калараш М.Г., Савчук Л.І.
Вчителі школи володіють методикою проектних технологій .
Педагогічний колектив і учні беруть активну участь у розробці, організації та проведенні загальношкільних та районних заходів. Презентують свій досвід роботи на рівні школи, проводять семінари. На базі школи працюють методичні об’єднання .
Життя іде, з’являються нові проблеми – як у вихованні дітей, так і в житті школи. Та це під силу колективу творчому і високоерудованому, який постійно віддає свій розум, тепло душі і серця, веде у світ знань.

Учні школи дбають про позитвний імідж закладу .

З метою розвитку творчих здібностей учнів, виявлення обдарованих дітей у школі, місті, проводяться учнівські предметні олімпіади та конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук. Участь у науково-дослідницькій діяльності надає учням додаткові можливості для саморозвитку та допомагає з вибором майбутньої професії.
З метою організації культурного дозвілля учнів школи, розвитку їх творчих здібностей і обдарувань організовано роботу 2 гуртки:фольклорного та туристичного, які здобувають призові місця..
Проведено зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни 05.05.2017 року.
В школі працює учнівське самоврядування під керівництвом педагога-організатора Стоян Д.Р.Учні школи займаються волонтерською роботою, беруть часть в акції «Милосердя».Проводяться цікаві шкільні свята.
За останні роки, завдяки наполегливій праці вчителів, щодо покращення іміджу школи і зміцненню її потенціалу, збільшилася кількість учнів в інтелектуальних конкурсах і олімпіадах. В цьому ми відчуваємо підтримку батьків. Ця підтримка виявляється не тільки у тому, щоб оплатити участь дітей в конкурсах, а саме головне - спонукати дітей то творчості, пошуку, до знань. Готуючись до участі у конкурсах і олімпіадах, батьки разом з дітьми занурюються у світ науки, світ знань.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію більше 100 років тому. Але, не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримкою школи у робочому стані.
Вчасно здійснюється бухгалтерією відділуосвіти оплата за спожиті школою енергоносії та тепло.Виділяються миючі засоби. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, класи поступово поповнюються новими сучасними стендами, проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи прибране, доглянуте, своєчасно обрізуються дерева, кущі, проводиться скошування трави на території. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом року доглядаються учнями школи та двірником. Біляться бордюри, на порядку денному фарбування огорожі.
За рахунок шкільного фонду та спонсорських коштів постійно здійснюється поповнення матеріальної бази предметних кабінетів,поповнюється бібліотечний фонд.

Батьками було порушено питання перобладнання внутрішнього туалету, до початку навчального року буде вирішено питання.

Коштів на утримання закладу не вистачає навіть на захищені статті. Стояло під питаннням питання харчуванння учнів 1-4 класів, але завдяки субвенціям сільської ради учні 1-4 класів заплатили лише за вересень, потім 22 тисяч було виділено сільською радою на придбання ноутбуків. Про видатки, у цьому році, на ремонт приміщень школи, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить – їх просто немає. Батьки ДНЗ звернулися до Степана Саввича поміняти огорожу, але за допомогою власника, а саме сільської ради, плануємо повністю поміняти огорожу.
Та ще й підключилася фінансова криза – ціни на матеріали різко підскочили. Тому, повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, ми використаємо для цього усі можливі резерви: спонсорські і батьківські кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт школи. Ми повинні розраховувати тільки на свої сили. І разом з Вами, батьками, та усіма не байдужими, ми зможемо створити сприятливі та комфортні умови для навчання та виховання наших діточок у школі.
До управління справами школи залучені батьки. У школі діє шкільна рада, загальношкільний батьківський комітет. В кожному класі є батьківські комітети. Члени батьківських комітетів є ініціаторами цікавих справ, які проходять у школі та за її межами. На засіданнях шкільної ради затверджується робочий навчальний план школи, розглядається питання навчання та оздоровлення учнів, ремонту школи та багато інш. Саме наша співпраця є запорукою функціонування і розвитку нашої школи. Велике спасибі Вам, батьки, за взаєморозуміння та підтримку, як моральну так і матеріальну.
Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність.Стиль керівницва нашою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.
Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути обєктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на шкільному сайті).
Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.
І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки, потрібно бачити те хороше, що є і може бути в нашій школі. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.Хочемо , щоби батьки підтримували педагогів щодо вихованння дітей, не закривати очі на проблеми, тому що лише спільними зусиллями можна досягти результатів.
Є ще багато задумів, творчих знахідок, які потребують впровадження, планів – і все це буде направлено на допомогу маленькій, залежній від багатьох обставин людині, розвинути її потенційні можливості, реалізувати природні права на життя, працю і щастя.
Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому. Нехай рідна школа стане справжньою школою радості.
Кiлькiсть переглядiв: 81

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Строїнецький НВК

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 19 Жовтня 2018

Цей сайт безкоштовний!